CAVAA

caldes_cavaa-cíclica_winner_v21a2a3a4a5a6a7a10a11a12a13a14b14a15a16a17a19a20a

Hortes de Caldes de Montbui

Partint d’entendre la gestió tradicional de l’aigua com a patrimoni, la proposta té el doble objectiu: Per un costat, promou el disseny urbà sostenible, i per l’altre, afavoreix una consciència comunitària sobre el territori. Les diferents fases del projecte resolen un doble conflicte ambiental relacionat amb les aigües de reg: per una banda per la falta de disponibilitat d’aigua suficient, i per l’altre per el risc sanitari que suposen els abocaments contaminants d’aigües negres del centre urbà a la sèquia principal d’aquest espai. Conseqüentment la principal proposta es basa en la captació de les diferents fonts d’aigua neta termal sobrant de balnearis i safarejos que no es reutilitzen a les hortes actualment i que permetran una aportació d’aigua de reg suficient i de bona qualitat.

Autors: Cíclica : space, community & ecology (Marta Serra, Elena Albareda) i Jordi Calbetó