CAVAA

F1-cavaa-arquitectes-sant-antoniF2-cavaa-arquitectes-sant-antoniF4-cavaa-arquitectes-sant-antoniF5-cavaa-arquitectes-sant-antoniF3-cavaa-arquitectes-sant-antoniF6-cavaa-arquitectes-sant-antoniF7-cavaa-arquitectes-sant-antoniF8-cavaa-arquitectes-sant-antoniF9-cavaa-arquitectes-sant-antoni

Habitatges Sant Antoni

El nou edifici plurifamiliar situat al carrer sant Antoni de Sabadell, s’ubica a la trobada de dos carrers comercials per a vianants del centre d’aquesta població. Aquest context va definir el caràcter i la composició de l’edifici, amb un llenguatge ordenat i senzill, coherent amb els edificis que el confronten i les regles compositives que defineixen els nuclis antics de les ciutats catalanes. Dos mòduls de finestra i dos balcons a base de barres d’acer composen una nova façana amb un caràcter contemporani, però amb regles i criteris d’un edifici antic. El bloc va ser ideat per obtenir quatre nous habitatges de lloguer de 2 dormitoris i dos locals comercials a la seva planta baixa.

Autors:
Oriol Vañó i Bernat Ros
Col·laboradors: David Codinach, estructura.