CAVAA

F0_cavaa-arquitectes_samsoF1_cavaa-arquitectes_samsoF2_cavaa-arquitectes_samsoF3_cavaa-arquitectes_samsoF4_cavaa-arquitectes_samsoF5_cavaa-arquitectes_samsoF6_cavaa-arquitectes_samsoF7_cavaa-arquitectes_samsoF8_cavaa-arquitectes_samsoF10_cavaa-arquitectes_samsoP1_cavaa-arquitectes_samsoP2_cavaa-arquitectes_samsoP3_cavaa-arquitectes_samso

Casa Samsó

Samsó 6 és la conversió a habitatge de la planta baixa d’un edifici de mitjans del SXIX al barri de Gràcia, a Barcelona. L’espai urbà de la zona es caracteritza per una tipologia d’habitatges, que s’organitzen al voltant d’antics espais d’horta i de gestió d’aigües pluvials. El projecte recull aquesta lògica, entenent el pati com a element vertebrador de la seqüència d’espais habitats, interiors i exteriors. L’interior de l’habitatge s’organitza a partir d’un moble multi funcional i compacte que articula els espais d’estar, menjador, cuina i bany en planta baixa i acull els espais de nit a l’altell. La seva ubicació permet diferenciar estances, però mantenir la continuïtat d’espais gràcies a la doble circulació. El pou és l’element sorpresa, que es decideix mantenir per conservar el record de l’estructura pluvial de l’edifici.

 
Autors:
Jordi Calbetó i Elena Albareda