CAVAA

01 cavaa 4x18 plantes102_cavaa_4x18_plantes205_4x18_casa_argemí_avp103_cavaa-arquitectes-casa-ruiz_avp-fins-finalF4-cavaa-arquitectes-casa-ruizF5-cavaa-arquitectes-casa-ruiz

Cases 4X18

Les cases de Cos, són cases entre mitgeres d’uns 4 metres d’amplada i una llargada variable. Entre els anys 2006 i 2010 vam treballar en la reforma de 3 cases de 4×18 i una de 4×15 metres. Una tipologia característica i rígida, però que amb la que vam arribar a solucions molt diferenciades resolent els problemes de privacitat, ventilació i il·luminació natural de les diferents estances de la casa.  És així, com la cuina ens vinculava la casa amb el carrer, sense donar-hi l’esquena, les sales s’evoquen als patis de l’interior d’illa i els espais centrals de la casa guanyen espais flexibles o de comunicació, banyats per la llum natural de noves lluernes o patis.

 
Autors:
Oriol Vañó, Javi Ortega, Germinal Maymó.
Col·laboradors:
David Codinach, Sergi ortega, Oriol Vila