CAVAA

cavaa_laia_01cavaa_laia_03cavaa_laia_04cavaa_laia_05cavaa_laia_06cavaa_laia_07cavaa_laia_08cavaa_laia_09cavaa_laia_10cavaa_laia_02cavaa_laia_11cavaa_laia_12cavaa_laia_15

Casa Laia

Aquest projecte neix de la idea de relacionar els espais d’aquesta casa a través d’un fil conductor. Neix amb la intenció de formalitzar un vincle que comuniqui els dos extrems de l’apartament, el qual s’ha materialitzat com un sostre suspès que relaciona allò existent i allò nou com una superposició. Per a poder entendre la casa com una seqüència d’espais, o bé, com un únic espai; la intervenció ha minimitzat la divisió en envans, però ha potenciat amb mobiliari, paviments i portes corredisses; la divisió en estances. Així volem transmetre una comprensió dual de la casa que s’evidencia amb la materialitat: utilitzant el sostre com l’element unitari en la seqüència d’habitacions i el paviment com allò que subdivideix les estances.

Autor: Jordi Calbetó

Col·laboradors: Federico Acetti i Pep Vinuesa