CAVAA

F0_cavaa-arquitectes_bonastreF1_cavaa-arquitectes_bonastreF2_cavaa-arquitectes_bonastreF3_cavaa-arquitectes_bonastre

Casa Bonastre

Situat a les afores de Bonastre, enmig de pinars i camps de vinya, l’habitatge s’estructura a partir del recorregut (de públic a privat), obrint-se pas entre els pins i cercant les bones visuals. Es construeix sobre una plataforma de formigó que gràcies al lleuger pendent descendent del terreny es genera un porxo en  planta baixa El programa respon a les necessitats d’una parella jove, on els espais oberts i les dobles circulacions  fan que les estances estiguin molt relacionades entre elles.

Es tracta d’una arquitectura serena, que incorpora en ella criteris de baix consum energètic i elements sostenibles.

 

Autors:
Jordi Calbetó
Francesc Llabrés
Col·laboradors: Valentí Albareda. Aparellador