CAVAA

cavaa_01_imatge-vil·la-uràniacavaa_02_seccions_vil·la-uràniacavaa_03_pb-seccio_vil·la-uràniacavaa_04_plantes_vil·la-urània

Concurs Vil·la Urània

El barri del Farró presenta una estructura urbana conformada per carrers estrets i petits eixamplaments amb ús prioritari per el vianant. D’entre l’entramat de carrers que configuren aquesta àrea, el carrer Saragossa es caracteritza per connectar de nord a sud el barri i per mantenir dins la seva estructura dos passatges que recorden agrupacions urbanes d’altres èpoques. Aquestes estructures lliguen amb el solar del present concurs i amb el passat de la Vil·la Urània. Per aquest motiu es preveu transformar el pas per la Vil·la en un nou passatge, La Plaça Urània. D’aquesta manera, la proposta es desenvolupa prenent com a model per a desenvolupar el nou espai públic aquestes estructures properes, que reuneixen unes característiques ambientals que les converteixen en uns racons de gran qualitat urbana. Aquest serà el punt de partida de la proposta.

Autors: Jordi Calbetó i Oriol Vañó