CAVAA

Casa Lluna

casa Lluna, cavaa, cavaa arquitectes, Habitatge, reforma, rehabilitació, vilanova i la geltrú


Compartir

Com si es tractés d’un carrer dins la casa, les finestres i balcons s’aboquen a l’espai principal d’aquesta llar del barri Vell de Vilanova.

Una extensió del carrer feta a partir del buidatge d’un forjat de la planta entresòl que ha multiplicat la llum natural d’aquest antic taller de fusteria. Així, aquesta lluerna relaciona estances i re-valoritza els espais d’estar, menjador i estudi; per esdevenir el centre de la casa al voltant del qual s’organitzen la resta de peces.

Per evidenciar l’existència del carrer dins la casa, el protagonisme rau en les obertures. Balcons, portes i finestres s’emmarquen amb motllures de fusta variades, transformant els murs que les contenen en noves façanes. Motllures de fusta de pi, diferents per cada finestra que es barregen amb murs de pedra, d’obra vista, d’obra pintada, per arribar a un collage de materials nobles i basts. L’objectiu: obtenir un contrast evident entre les pre-existències i la nova intervenció, per realitzar una proposta més atemporal i respectuosa amb el lloc.

cavaa_lluna_17

 

cavaa_lluna_blog02

cavaa_lluna_blog01

llegir més

Guanyadors del premi europeu de l’espai públic urbà

arquitectura del paisatge, cavaa, cavaa arquitectes, cíclica, hortes de caldes, premis cavaa, Urbanisme


Compartir

caldes_cavaa-cíclica_winner_v2

HEM GUANYAT EL PREMI EUROPEU D’ESPAI PÚBLIC URBÀ pel projecte del Sistema de Reg a les Hortes Termals de Caldes de Montbui juntament amb Cíclica: space, community & ecology !! El premi el compartim ex-aequo amb el projecte polonès del Centre pel Diàleg de Szczecin i quatre mencions més a diverses localitats europees així com la menció especial a la ciutat de Copenhague per la innovació i excel·lent qualitat de les seves polítiques en espai públic urbà!
Volem compartir aquest premi amb totes les persones que l’han fet possible: els col·laboradors del projecte (Aleix Rifà, Oriol Rodriguez, Kim Arcas Abella, Adrià Martín Vilaseca), els tècnics i càrregs polítics de l’Ajuntament Caldes de Montbui, el Pla d’Ocupació Municipal, la Brigada, la constructora Esocal, els fotògrafs Adrià Goula  i Jose Tostoneone i molt especialment a l’Associació d’Hortolans de les Hortes de Baix!

WE WON THE EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE for the Irrigation System at Thermal Gardens project in Caldes de Montbui together with Cíclica: space, community & ecology!!!
This is a joint-winner award shared with the polish project for the Dialog Centre in SZCZECIN and four more mentions. As well as the special mention for the city of Copenhague for the innovation and excellent quality of their urban public space policies!

llegir més

Sistema de reg a les hortes termals

arquitectura del paisatge, cavaa, cavaa arquitectes, cíclica, hortes de caldes, landscape architecture, paisatge, Urbanisme


Compartir

Les Hortes de Baix constitueixen un espai patrimonial de regadiu de 3.7Ha annex al casc antic de Caldes de Montbui, vil·la termal de fundació romana propera a Barcelona. Aquest àmbit ha patit la progressiva degradació paisatgística, ambiental i social pròpia dels paisatges periurbans del s.XX, causada bàsicament per la contaminació de les aigües del torrent local que abasteix el sistema de reg, per la mala accessibilitat i per la desestructuració de la comunitat de regants.

caldes_cavaa-cíclica_1

Aquestes hortes es regaven històricament amb sobrants d’aigua termal de safarejos i amb aigües pluvials del torrent que aboca a la sèquia principal. Aquesta sèquia, formada per murs de pedra de quasi 3m d’alçada, és el principal element del sistema de reg. Però amb el creixement urbà el torrent ha estat cobert i se li han abocat bona part de les aigües negres del centra urbà. La sèquia ha esdevingut una  claveguera a cel obert. Això ha provocat un gran risc sanitari per la producció hortícola i per l’accessibilitat pública (pudors extremes i mal efecte visual). La  poca disponibilitat d’aigua neta ha activat la reclamació de l’aigua com a bé públic d’un patrimoni a reintegrar dins l’imaginari ciutadà.

caldes_cavaa-cíclica_2

caldes_cavaa-cíclica_3

El projecte  neix dins la Taula d’Espais Públics municipal, espai que dóna veu a iniciatives locals per la millora de  l’espai públic. L’Ajuntament activa l’encàrrec per donar resposta a la necessitat de més aigües netes,  pel reg, canalitzar el flux d’aigües negres que discorren a cel obert i facilitar l’accés a les hortes des del centre urbà. Els autors del projecte plantegem: entendre la parcel·lació privada hortícola  com a nou espai públic autogestionat que fomenta la sobirania alimentària; co-dissenyar tot el procés amb la comunitat de regants i altres agents implicats; i reconèixer el valor que representa  la gestió tradicional de l’aigua com a patrimoni material i intangible.

Amb la comunitat d’hortolans, unes 70 persones, es detecta la gestió inadequada d’aigua termal sobrant dels balnearis que s’aboca a la riera, proposant reutilitzar-la pel reg amb les aigües de més safarejos. A través d’una recerca-acció participada de dos anys, la comunitat de regants es reactiva i es consensuen intervencions acotades que no alterin l’actual sistema de reg ni la seva gestió social. L’obra s’executa amb 93.881€ i un Pla d’Ocupació Municipal. El manteniment s’assumeix per part de la comunitat de regants.

caldes_cavaa-cíclica_5

caldes_cavaa-cíclica_4

A partir del procés participat i per garantir l’abastiment d’aigua es recupera l’aigua de balnearis fins les hortes. Allà es construeix una nova bassa pública d’acumulació i refredament per repartir per tandes d’inundació, reciclant sèquies existents i mantenint el seu funcionament per gravetat, evitant la mecanització de qualsevol nou mitjà introduït. A la sèquia existent es canalitzen les aigües negres fins al col·lector i s’hi incorpora una passera per millorar l’accés a la zona, suportada a l’interior dels murs per no alterar les traces.

Es potencia la presència d’elements propis de l’auto-construcció hortícola: bolos granítics a la sèquia principal, pitxolins i toves ceràmiques a sardinell,  arquetes de comporta manual, malles i tanques.  S’introdueix el salze viu, antigament utilitzat per la cistelleria de vímet escalfat amb aigua termal. A més, s’aposta per un sistema pilot innovador: fitodepuració amb macròfites plantades sobre jardineres flotants, per assimilar la matèria orgànica residual sense alterar l’oscil·lació de la bassa.

caldes_cavaa-cíclica_6

 

llegir més

El carrer de l’Aigua

casa de l'aigua, cavaa, cavaa arquitectes, Habitatge, notícies cavaa, vilanova i la geltrú


Compartir

El darrer projecte de rehabilitació d’un pis situat al carrer de l’Aigua de Vilanova, parteix de buscar solucions per un habitatge que presenta un handicap important de partida. Es tracta d’un entresòl amb una alçada lliure que no supera els 2,40m en les estances principals. D’altra banda, com és habitual en les intervencions que es realitzen en tipologies antigues, la distribució subdivideix la planta en moltes estances on només els espais dels extrems gaudeixen de llum natural. El projecte neix doncs de trobar solucions que d’una banda incrementin l’accés de llum natural als espais centrals i de l’altra permetin guanyar sensació d’amplitud.

cavaa_casa_aigua_9

Es parteix d’una aposta decidida per generar noves visuals que travessin l’habitatge de punta a punta. Per aconseguir-ho es multiplica el número de connexions entre els diferents espais. Apareixen noves portes que creen maneres diferents d’utilitzar les estances, optimitzant circulacions i garantint millores en la ventilació dels dormitoris. Aquesta primera aposta tot i ser una intervenció senzilla, podríem dir de “cirurgia menor” transfigura els cubiculs inicials ja que tot i mantenir el mateix nombre d’estances, aquestes deixen de ser estanques i passen a tenir programes concatenats.

cavaa_casa_aigua_11

A partir d’aquí, i buscant assolir el segon repte del projecte, es preveu posar en valor la galeria existent. Per les seves dimensions i valor arquitectònic es creu imprescindible que la sala participi del seu caràcter. Per aconseguir-ho primer cal despullar-la. S’eliminen els usos de servei que s’hi donen -bany i cuina- i tots aquells elements de tancament que amaguen o fragmenten aquesta façana de voltes – fals sostre, envans i fusteria –

Un cop despullada, cal tornar-la a vestir amb una tancament que doni protagonisme a aquestes formes geomètriques existents. D’aquesta manera, i gairebé des de qualsevol racó del pis, es pot veure alguna de les voltes. L’habitant pot mantenir una connexió visual a través de les diferents estances amb la nova façana, i aquesta visió, de llarga distància, permet contraposar l’especial geometria del pis, ajudant a minimitzar l’efecte de poca alçada entre forjats.

cavaa_casa_aigua_1

cavaa_casa_aigua_4

És a través de la introducció de nous materials, que es marca la gradació del nivell d’intervenció. Des de la mínima actualització dels espais amb front a carrer, allà on es manté el paviment hidràulic existent i només s’aprecia l’aparició d’una primera porta de connexió, fins el final del recorregut, es percep un increment paulatí en el nivell de la intervenció. A l’arribada a l’espai d’estar, la renovació és amplia. La citada reconversió de la galeria en espai central produeix l’obligada reformulació dels programes que anteriorment s’hi ubicaven.

cavaa_casa_aigua_31

llegir més

Casa Eulàlia

casa Eulàlia, cavaa, cavaa arquitectes, notícies cavaa, reforma, rehabilitació


Compartir

Avui hem afegit informació a la nostra pàgina principal del projecte d’un habitatge al carrer Santa Eulàlia de Vilanova i la Geltrú. En aquest projecte, l’estructura en murs de càrrega definia inicialment un habitatge desordenat i sense jerarquies d’espais, on els recorreguts hipotecaven les estances del centre de la casa a viure tancades a un petit pati de llums i a l’escala comunitària.

La nostra proposta incideix en l’actuació sobre el centre de la casa, obtenint un ròtula que funciona com a estudi, espai d’emmagatzematge, safareig i cuina. D’aquesta manera, la nova organització d’estances i circulacions ens ha permès ubicar dormitoris a nord i la sala d’estar a sud, obrint visuals des d’un extrem a l’altra de l’habitatge, i ordenant espais de nit i de dia a ambdós costats del nucli equipat.

Mantenint doncs l’estructura inicial de murs de càrrega i envans, hem fet noves portes a aquests murs, minvant els espais de circulació i fent arribar la càlida llum de sud al centre de la casa. Modificacions de tancaments que s’han combinat amb petites incisions com el moble de l’entrada, el qual recula la cantonada d’un dormitori i ofereix a l’usuari les vistes al balcó i al carrer des del primer moment en les que s’accedeix a la casa.

Visiteu la casa Eulàlia a la nostra pàgina principal de la web !!!

cavaa-eulalia_p04_axo1

cavaa-eulalia_01_

cavaa-eulalia_p02_planta

cavaa-eulalia_03_

cavaa-eulalia_02_

cavaa-eulalia_13_

cavaa-eulalia_p01_collage

llegir més

Concurs Sant Martí

cavaa, cavaa arquitectes, concursos cavaa, notícies cavaa


Compartir

Avui pengem més informació sobre el projecte que vam redactar amb l’arquitecta Laura Targarona per al concurs d’un nou edifici de serveis de Bimsa al barrri de Sant Martí de Barcelona.

Aquest centre s’uneix a la xarxa existent d’equipaments i parcs del barri de Sant Martí de Provençals i accentua la importància dels carrers Concili de Trento i Selva de Mar com a eixos vertebradors del barri. La proposta preveu un volum amb una secció lligada als seus usuaris; amb menys alçada i privada en contacte amb el pati de l’escola bressol, i de més alçada i a escala urbana en contacte amb el carrer. Permetent així espais exteriors orientats a sud per a tots els usos.

CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_01

UN EDIFICI COMPACTE I UN PATI

Les dimensions del solar, la distància necessària entre la Caserna de Policía i l’equipament i la superfície construïda necessària per als nous usos; ha fet necessari un edifici compacte i que aprofiti el màxim el gàlib permès. El pati central de l’edifici que creix en alçada, tant en planta com en secció, permet il·luminar d’una forma òptima les zones centrals de l’equipament i generar ventilacions creuades, necessàries al nostre clima. Un sistema constructiu modular ens permet l’agilització i optimització de l’execució del nou edifici plurifuncional.

CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_03

CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_03b

CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_04

CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL I MODULAR

La proposta es basa en un sistema amb mòduls industrialitzats de 7 x 3.5 metres que generarà murs portants composats per muntants de fusta. La fabricació a taller de la major part dels elements constructius, optimitza el procés de l’obra, minimitza el cost econòmic així com l’impacte ecològic produït en l’execució de l’edifici. Proposem un sistema constructiu modular, àmpliament utilitzat i homologat, amb el qual L’envolupant de l’edifici surt de taller totalment acabada, incloent el revestiment i les fusteries. I Un cop realitzat el muntatge a obra, no serà necessari l’ús de bastides o mitjans auxiliars i només faltarà realitzar acabats interiors.

 CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_05

CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_06

LA FUSTA, UN MATERIAL SOSTENIBLE

Utilitzarem fusta certificada, provinent de boscos gestionats de manera sostenible; un material renovable, ecològic, reciclable, natural i biodegradable. La fusta té un cost energètic molt inferior a l’acer o al formigó en els seus processos de transformació. Altres materials fan servir eines per la seva fabricació, transport i execució que fan multiplicar els consums i per tant, la petja ecològica. Tota la energia que aquesta solució estalvia, es converteix en un estalvi en emissions de CO2 que es suma a la gran quantitat de CO2 que la pròpia fusta emmagatzema per la seva naturalesa.

CAVAA_BIMSA-ST-MARTÍ_02

llegir més

Arcs i voltes

casa de l'aigua, cavaa, cavaa arquitectes, Habitatge, reforma, rehabilitació


Compartir

Iniciem les obres al carrer de l’Aigua de Vilanova i la Geltrú. Reformem un habitatge que respira l’arquitectura “indiana” i colonial del casc antic d’aquesta ciutat. La nostra intervenció es centrarà en aquest àmbit de la vivenda…

cavaa_casa_aigua_obres_1

cavaa_casa_aigua_obres_2

llegir més

Cicle de tertúlies ‘Entre l’avui i l’ara: arquitectes en trànsit’

cavaa, cavaa arquitectes, Habitatge, notícies cavaa, reflexió i arquitectura


Compartir

El proper dia 9 encetarem el cicle de tertúlies  ‘Entre l’avui i l’ara: arquitectes en trànsit’; participant a la primera taula. Parlarem de les cases de Santa Coloma i d’obra nova al centre Teresa Pàmies del carrer Urgell de Barcelona.

Serà la primera de cinc tertúlies, obertes al públic i de cinc equips cadascuna, que giraran al voltat de l’obra realitzada per joves estudis d’arquitectura locals els últims anys i es celebraran cada dijous durant quinzenes consecutives. La nostra tertúlia la compartirem amb la Núria Salvadó, en Josep Ferrando, en Josep Camps i l’Olga Felip, el David Sebastian i en Gerard Puig, i la moderadora Ariadna Perich

El dia 9 d’abril a les 19 h al carrer comte d’Urgell 148. Us hi esperem !!!

cavaa_tertúlia_aXa_def

llegir més

Vilanova work in progress

casa Eulàlia, cavaa arquitectes, Habitatge, notícies cavaa


Compartir

Seguim treballant en el projecte de la reforma interior d’un habitatge a Vilanova i la Geltrú, i anem descobrint el seu magnífic casc antic.

cavaa_vilanova_wip_

llegir més

casa a Barberà

casa luisiana, cavaa arquitectes


Compartir

Una imatge en axonometria del projecte que estem redactant per una casa a Barberà del Vallès.

cavaa_axo-barberà

 

llegir més